Stavební bytové družstvo Dyje v Břeclavi
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg

Aktuality - SBD Dyje v Břeclavi

Tisk
PDF
12
Srp

Pozvánka na shromáždění delegátů

Představenstvo DYJE, stavební bytové družstvo v Břeclavi

svolává shromáždění delegátů bytového družstva, které se bude konat

 

v úterý 7. června 2016 v 16.00 hodin

 

v jednacím sále Domu školství v Břeclavi, ul. 17. listopadu

Program jednání shromáždění delegátů:

 1. Zahájení a zjištění usnášení schopnosti.
 2. Jmenovaní zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu, volba členů mandátní komise, návrhové komise a volební komise.
 3. Námitky člena družstva proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva.
 4. Směrnice o úhradách za provedené úkony ve prospěch středisek bytového hospodářství – doplnění.
 5. Jednací řád.
 6. Volební řád.
 7. Zpráva představenstva o činnosti.
 8. Zpráva kontrolní komise.
 9. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku za  rok 2015 návrh rozpočtu na rok 2016.
 10. Volby orgánů družstva.
 11. Závěr.

V Břeclavi dne 10.5.2016

JUDr.Ladislav Kvasnička v.r.                                                Oldřiška Fischerová v.r.

   předseda představenstva                                                místopředseda představenstva

Úřední hodiny

Po: 7.00 - 11.30 12.00 - 15.30
Út: 7.00 - 11.30 12.00 - 15.30
St: 7.00 - 11.30 12.00 - 16.30

Pokladní hodiny

Po: 7.00 - 11.00 12.00 - 15.00
Út: 7.00 - 11.00 12.00 - 15.00
St: 7.00 - 11.00 12.00 - 16.00

Kontakty

DYJE, stavební bytové družstvo, U Tržiště 814/2, 690 02 Břeclav

 • zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
  oddíl Dr XXXIV, vložka 35
 • IČO: 00048631, DIČ: CZ00048631
 • tel.: 519 326 675
 • e-mail: sekretariat@dyjesbd.cz
 • web: www.dyjesbd.cz

Všechny kontakty

Kde nás najdete